Politica de confidenţialitate

Această politică de confidenţialitate se aplică pentru vizitatorii site-ului www.PitiClic.ro şi explică modul în care SC Infomedia Pro SRL foloseşte şi protejează informaţiile tale personale.
Această politică de confidenţialitate nu se aplică terţilor, site-urilor pe care apar link-uri către site-ul nostru sau care fac publicitate pe site-ul nostru. Aceste site-uri terţe părţi îşi desfăşoară politica de confidenţialitate proprie, pe care îţi recomandăm să le citeşti.

Datele furnizate de tine în cursul navigării acestui website pot fi folosite de SC Infomedia Pro SRL şi sunt prelucrate în scopul promovării şi îmbunătăţirii serviciilor sale.

Prin acordul tău exprimat prin accesarea şi utilizarea www.PitiClic.ro, datele tale cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de tine pot fi prelucrate şi utilizate de SC Infomedia Pro SRL în orice activităţi şi scopuri legate de reclamă, marketing şi publicitate, educaţie şi cultur, servicii de comunicaţii electronice.

Datele cu caracter personal furnizate de tine constau în informaţiile referitoare la o persoană fizicã identificată.
Asemenea informaţii cu caracter personal sunt numele si prenumele, adresa, codul numeric personal, numărul de telefon, adresa de email, alte informaţii privind folosirea produselor şi serviciilor SC Infomedia Pro SRL, cât şi orice informaţie furnizată de tine care este prelucrată şi introdusă în baza noastră de date.
Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale.

SC Infomedia Pro SRL îţi aduce la cunoştinţă că beneficiezi de drepturile prevăzute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, pe care le poţi exercita printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, pe adresa Str. Ion Berindei, nr. 11, bl. 1-2, sc. 3, ap. 93, sector 2, Bucureşti.
Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea site-ului www.PitiClic.ro cât şi la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, poţi apela la numărul de telefon 021 310.63.44 sau la Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Modificări ale politicii de confidenţialitate

Orice modificări vor fi aduse politicii de confidenţialitate vor fi publicate pe site-ul nostru şi, când este cazul, vor fi notificate prin e-mail, astfel încât să rămâi tot timpul informat cu privire la modalitatea în care folosim datele tale cu caracter personal. Prin continuarea utilizării site-ului după orice modificare considerăm că eşti de acord cu aceste modificări.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datele dumneavoastră personale sunt colectate si prelucrate de SC INFOMEDIAPRO SRL, inregistrata sub nr. 30926, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul de reclamă, marketing şi publicitate, educaţie şi cultura, servicii de comunicaţii electronice. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa SC INFOMEDIA PRO SRL. Sports Shoes | Nike nike roshe high tops black women dresses pants UV - Grailify